Accountancy maar geen accountantskantoor


Naar JW. Edwards Deming "It is wrong to suppose that if you can’t measure it, you can’t manage it – a costly myth"

Administratie

Wij verzorgen graag je administratieve taken zodat je je kunt richten op jouw bedrijfsvoering. Hierbij kun je denken aan het inrichten van administraties, beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren, verzorgen van financiële administraties, tussentijdse rapportages (per maand, kwartaal of halfjaar) samenstellen van aangiften omzetbelasting en administratieve ondersteuning.

Financials

Het op orde hebben van jouw financiële inrichting verbetert jouw interne financiële controle. Periodieke rapportages, jaarrekeningen ondersteunen jouw strategie en beleid en leggen aan derden verantwoording af. Vanzelfsprekend kijken wij bij deze financiële verslaglegging naar alle bedrijfsonderdelen. Welke KPI is relevant? Hoe staat het met de doelmatigheid van uw administratie? Sluit de inrichting ervan nog wel aan bij nieuwe ontwikkelingen? Is administratieve bijstand gewenst?

Ook verzorgen wij rentabiliteitsonderzoeken, zetten budgettering- en kostprijssystemen op en assisteren bij financieringsvraagstukken.

Met onze bedrijfseconomische adviezen overzie je in een oogopslag de vermogenspositie en fiscale positie van uw onderneming.

Jaarrekening

Onze samenstelwerkzaamheden voor je jaarrekeningen zijn in overeenstemming met wet- en regelgeving (COS 4410) en voldoen aan de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving en met behulp van beide wordt een samensteldossier aangelegd worden dat met vlag en wimpel de toetsing door Raad voor Toezicht van de NBA doorstaat.

Fiscale dienstverlening

Fiscale dienstverlening bespaart u onaangename financiële verrassingen. Fiscale en juridische structuren van ondernemingen zijn vaak ingewikkeld. Dat merkt u al bij de oprichting, tijdens de uitoefening van de ondernemingsactiviteiten en bij overname of opvolging. De overheid maakt het u daarbij ook niet altijd gemakkelijk met complexe wet- en regelgeving die regelmatig verandert. U wilt graag zeker weten dat uw fiscale positie voldoet aan de eisen van dit moment.

Onze fiscale specialisten staan u met raad en daad terzijde en besparen u onaangename financiële verrassingen.