Deskundige partners

Naar JW. Edwards Deming : "You should not ask questions without knowledge" en "There is no substitute for knowledge "


Deskundigheid voor: Legal | Echtscheiding | Incasso | HRM


Het geheel is meer dan de som van de delen door het tijdig inzetten van de juiste mensen.

Dé valkuil is dat jouw accountant jou van dienst denkt te zijn om alles voor jou te willen doen. Bedenk dat hij daar een commercieel belang bij heeft.

Maar al te vaak is er dan sprake van een foplossing waarvan de kwaliteit twijfelachtig is, teveel tijd heeft gekost en te duur is geworden in plaats van een echte oplossing.

Mijn filosofie is dat je als ondernemer beter af bent als je voor je specifieke doel op tijd een deskundige inschakelt.

Mijn ervaring is dat het jou de volgende voordelen biedt:

 • Ongeëvenaarde deskundigheid op zijn of haar vakgebied waardoor het beste resultaat wordt behaald
 • De kennis is dichtbij, alles is onder één dak. Dat betekent geen wachttijden, geen onnodige kosten en geen miscommunicatie: De beste oplossing tegen de laagste kosten
 • De kwaliteit is altijd gewaarborgd doordat er uitsluitend zeer ervaren deskundigen jou bijstaan.


Ik help je bij het tijdig signaleren van deze situaties en breng je in contact met deskundigen waarvan ik weet dat zij verstand van zaken hebben. Daarbij coördineer ik zonodig de opdracht.


Juridische dienstverlening, unieke samenwerking met Brusse Masselink


Juridische dienstverlening optimaliseert je relatiebeheer en voorkomt misverstanden achteraf. Jij maakt dagelijks afspraken met klanten, leveranciers, werknemers, verhuurders of overheidsinstanties. Goede afspraken zijn van groot belang. Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden leg je graag duidelijk vast in een contract. Dit hoeft niet altijd duur en ingewikkeld te zijn. Er zijn standaardcontracten die uitstekend zijn. Zij toetsen je contracten steeds aan de actuele wetgeving en beoordelen of zij jouw risico’s ook voldoende beperken.

Vooral bij transacties bekijk ik samen met de mensen van Brusse Masselink graag vooraf de mogelijke valkuilen en de juridische vormgeving ervan. Onze gezamenlijke juridische dienstverlening richt zich vooral op samenwerkingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, risicovolle transacties, aansprakelijkheden, ondernemingsoverdracht, bijzondere relaties, huurcontracten, beëindigingsovereenkomsten en langlopende overeenkomsten. Met onze juridische adviezen voorkom je conflicten, bespaar je kosten en worden relaties niet onnodig beschadigd. Zijn er toch geschillen, dan kun je ook op ons rekenen. Samen zijn wij sterker.


HRM, unieke samenwerking met GuHRu

Het geheel is meer dan de som van de delen door het slim en tijdig inzetten van de juiste mensen

Het juiste personeel aantrekken en behouden

Het is voor jouw bedrijf belangrijk om een sterk team te hebben dat jouw een product of dienst overtuigend in de markt zet. Je zoekt daarom voortdurend de juiste mensen die passen bij jouw bedrijf, maar je wilt goede medewerkers ook graag behouden. Wij helpen je graag samen met GuHRu bij de verdere invulling van de arbeidsrelatie met jouw werknemers. Je kunt ook bij arbeidsconflicten op ons rekenen. De specialisten op het gebied van Personeel & organisatie zijn bij veel klanten al jarenlang een zeer gewenste sparringpartner.

In onze begeleiding richten wij ons onder andere op:

 • Advies over secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Employee benefits, flexibele arbeidsvoorwaarden, opstellen van personele regelingen (bijvoorbeeld kinderopvang), advies over de toepassing van cao’s.
 • Managementondersteuning
 • Begeleiding en ondersteuning van directie en/of medewerker(s) bij alle vraagstukken over personeelsregelingen.
 • Personele ondersteuning
 • Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor werknemers en/of ondersteuning bij functionerings-en beoordelingstrajecten.
 • Personeelsplanning
 • Werving en selectie en/of het opstellen van personeelsadvertenties
 • (Ziekte)verzuim, bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter
 • Het wettelijk verplichte casemanagement, subsidies UWV, aansturen van arbodiensten, reïntegratie.
 • Ondersteuning bij ontslagprocedures
 • Onder andere bedrijfseconomisch ontslag via kantonrechter of bemiddelaar.